SMUTNÁ ZPRÁVA

09. 11. 2019

Přinášíme smutnou zprávu, že zemřel prof. MUDr Rudolf Malec
náš čestný člen, který se svými díly zúčastňoval i našich výstav. Svému výtvarnému koníčku zůstal věrný celý život, ilustroval řadu nejen odborných publikací, vytvořil unikátní portrétní galerii hradeckých osobností, jeho celoživotní výtvarná práce je výjimečnou kronikou lidských příběhů. 

Laureát ceny dr. Františka Ulricha z roku 2013 prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. se narodil v Hradci Králové a kromě několika válečných let zasvětil svůj osobní i profesní život městu na soutoku Labe s Orlicí. Ke konci studií už projevil zájem o neurologii a neurochirurgii, kterou začal v Hradci Králové rozvíjet tehdejší asistent Petr. Kromě běžné klinické práce se pak věnoval cévní problematice a z ní vytěžil v roce 1965 svoji kandidátskou, a poté v roce 1966 i habilitační práci, která se týkala vyšetřování bočního mozkového oběhu pomocí orbitopletysmografie.
Nikdy se nestal členem žádné politické strany - funkční místo docenta mu bylo přiznáno až za 15 let - v tomto období se však o to usilovněji věnuje neurochirurgické a zvlášť traumatologické problematice. V roce 1986 se stává přednostou kliniky po prof. Petrovi a dál rozvíjí problematiku cévní i složitých nitrolebních tumorů, zvlášť se věnuje otázkám použití laseru v chirurgických indikacích, k čemuž měl dobrý předpoklad díky své technické zdatnosti. V roce 1993 byl jmenován profesorem. Léta 1986-1994, kdy působil jako přednosta kliniky, představovala pro hradeckou neurochirurgii další rozvoj v inovacích nejen operačních postupů, ale i v postupném zavádění nových metod v neurotraumatologii na jednotce intenzivní péče.
Prof. Rudolf Malec významně působil po celé toto období jako pedagog, který učil mnoho generací mediků. Ti rádi vzpomínají na jeho vtipně a graficky nadstandardně vybavené přednášky.

ČEST JEHO PAMÁTCE