Rada Unie výtvarných umělců, z.s., Hradec Králové

Josef Bavor - předseda
mobil: 728 648 141
e-mail: bavorj@lfhk.cuni.cz

Lucie Staňková - místopředseda - kontaktní místo
Na Dřevěnce 294/18, 500 08 Hradec Králové
mobil: 731 061 226
e-mail: atelierlabyrint@seznam.cz; uvuhk@uvuhk.cz

Zdeněk Farský - místopředseda
mobil: 737 374 017
e-mail: rezbar@farskyz.cz

Jiří Dudycha - místopředseda
mobil: 604 445 207
e-mail: jiri.dudycha@lit.cz

členové:
Jiří Cvrkal
Darja Čejková
Zdeněk Karásek
Lubomír Lichý
Ivana Lukavská
Rudolf Mareček
Pavel Matuška
Rudolf Němeček
Petr Špaček

Ing. Blanka Šimrádová - administrativa
Obránců míru 240, 503 02 Předměřice nad Labem
mobil: 777 010 457
e-mail: blanka.simradova@seznam.cz