Unie výtvarných umělců Hradec Králové

Celostátní Unie výtvarných umělců byla založena po zániku SČVU. Schválení stanov UVU Ministerstvem vnitra se datuje na 7. 12. 1990 a krajská organizace byla začleněna do UVU ČR 18. 10. 1990 pod kmen. číslem spolku 16. V té době byl počet členů 100 řádných, 93 kmenových.

Po krátkém čase bylo konstatováno, že většina vybraných členských příspěvků končí v Praze a nějaký výrazný užitek to organizaci nepřináší. Proto po schválení členskou základnou došlo v roce 2001 k oddělení od Prahy. Nový název Unie výtvarných umělců, oblastní středisko, Hradec Králové. Bylo nám přiděleno IČO 62695321 a v roce 2003 pak DIČ: 228-62695321.