Unie výtvarných umělců Hradec Králové

Celostátní Unie výtvarných umělců byla založena po zániku SČVU. Schválení stanov UVU Ministerstvem vnitra se datuje na 7. 12. 1990 a krajská organizace byla začleněna do UVU ČR 18. 10. 1990 pod kmen. číslem spolku 16. V té době byl počet členů 100 řádných, 93 kmenových.

Po krátkém čase bylo konstatováno, že většina vybraných členských příspěvků končí v Praze a nějaký výrazný užitek to organizaci nepřináší. Proto po schválení členskou základnou došlo v roce 2001 k oddělení od Prahy. Nový název Unie výtvarných umělců, oblastní středisko, Hradec Králové. Bylo nám přiděleno IČO 62695321 a v roce 2003 pak DIČ: 228-62695321.

Dne 10. září 2015 se zápisem ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové změnil název organizace z oblastního sdružení na zapsaný spolek: Unie výtvarných umělců, z. s. Hradec Králové

V posledních letech je setrvalý stav činných členů kolem osmdesáti. Příjemným zjištěním je, že se do UVU hlásí noví, mladí výtvarníci. Spolek pořádá každoročně v letních měsících Východočeský výtvarný salon. Členové se pravidelně schází na jarní Členské schůzi na Předvánočním posezení.

Salony jsou hlavní činností organizace, kdy členové předkládají svá díla veřejnosti. Jde však o náročné akce jak z hlediska organizačního, tak finančního. Jejich realizace by nebyla možná bez sponzorů, které se zatím díky aktivitě některých členů Rady UVU daří získávat. První výstava se konala v roce 1993 v Hořicích pod názvem Výstava výtvarného umění.