Unie výtvarných umělců Hradec Králové

Celostátní Unie výtvarných umělců byla založena po zániku SČVU. Schválení stanov UVU Ministerstvem vnitra se datuje na 7. 12. 1990 a krajská organizace byla začleněna do UVU ČR 18. 10. 1990 pod kmen. číslem spolku 16. V té době byl počet členů 100 řádných, 93 kmenových.

Po krátkém čase bylo konstatováno, že většina vybraných členských příspěvků končí v Praze a nějaký výrazný užitek to organizaci nepřináší. Proto po schválení členskou základnou došlo v roce 2001 k oddělení od Prahy. Nový název Unie výtvarných umělců, oblastní středisko, Hradec Králové. Bylo nám přiděleno IČO 62695321 a v roce 2003 pak DIČ: 228-62695321.

Dne 10. září 2015 se zápisem ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové změnil název organizace z oblastního sdružení na zapsaný spolek:
Unie výtvarných umělců, z. s. Hradec Králové

V roce 1999 měla krajská organizace 92 členů. V průběhu let 18 členů zemřelo, 22 členů bylo z různých důvodů vyřazeno a naopak zase přicházeli členové noví. V posledních letech je setrvalý stav činných členů kolem osmdesáti. Příjemným zjištěním je, že se do UVU hlásí noví, mladí výtvarníci. Organizace pořádá dvakrát ročně výstavy pod názvem Východočeský výtvarný salon a kromě nich se členové dvakrát ročně schází a to na členské schůzi na jaře a v době Vánoc na setkáních zvaných Posezení.

Salony jsou hlavní činností organizace, kdy členové předkládají svá díla veřejnosti. Jde však o náročné akce jak z hlediska organizačního, tak finančního. Jejich realizace by nebyla možná bez sponzorů, které se zatím díky aktivitě některých členů Rady UVU daří získávat. První výstava se konala v roce 1993 v Hořicích pod názvem Výstava výtvarného umění. Další pak již každoročně následovaly dvakrát ročně a v letošním roce 2016 to byl již 27. Salon a v pořadí tak celkově 37. společná výstava.