Pozvání do GALERIE AMB

18. 06. 2019


Dalibor Chatrný (1925 – 2012) působil většinu života v Brně. V prvních poválečných letech studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde byli jeho profesory Cyril Bouda, Martin Salcman, František Kovárna a Karel Lidický. Po té pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Vladimíra Sychry a Vladimíra Silovského. V grafickém ateliéru se dělil o stůl s jiným překračovatelem konvencí v umění, holickým Karlem Malichem. Téměř celý život Dalibor Chatrný vyučoval umění, působil jako pedagog na SUPŠ v Brně a po té v Praze na Akademii výtvarných umění a na brněnské FAVU. Byl velkým experimentátorem, konceptuálním umělcem vědeckého založení. Vymýšlel si vlastní techniky: akvamarely, rozbrušování, prosakování. Kreslil obouručně a zkoumal hranice a možnosti každého média, s nímž pracoval, ať to byla grafika, prostor, otisky, mřížky, provázky, kresby, land art nebo jazyk. Fascinoval ho řád i náhoda. Využíval fyzikální zákony, pravidla geometrie i intuici. Říkal: Jen tehdy, kladu-li přírodě ty správné otázky, dostávám jasné odpovědi. Svobodu v přístupu k umění popsal paralelou s volností dýchání.