Členská schůze

24. 04. 2006

Členská schůze, na které přivítal Ludvík Vašina pana PhDr. Jana Kapustu, kterému jsme předali čestné členství v naší UVU HK.
Také byli přijati noví členové, František Faltus, František Juračka, Petra Kutilová, Oldřich Páleníček a Jaroslav Svoboda.
- S hospodařením seznámil Miloš Vojíř, se zprávou revizní komise Milada Harvilková.
- Paní Dudychová informovala o činnosti internetových stránek UVU, kterou ona spravuje.
- Pan Šindler navrhoval pořádání salonu v Galerii v Jičíně – zjistí další podmínky, ale ví, že se tam nájem neplatí. Členové se shodli na pořádání salonu jeden rok v Jaroměři, druhý rok v Jičíně.
- Dr.Kapusta zhodnotil salony v minulosti a doporučil: Vypracovat seznam velkých podniků,bank, a jim poslat pozvánky, a jednáním s nimi přesvědčit tak, aby byla pro ně čest kupovat díla vystavená na salonech. Dále doporučil uspořádat uprostřed výstavy besedu s umělci a zástupci pozvaných a veřejnosti. - Pan Dudycha informoval o tom, že se domluv il s vedením deníků Bohemia o vytisknutí upoutávek na Salony. Pan Dr. Kapusta napíše článek o UVU HK a ten by pak měl vyjít v sobotní příloze deníků Bohemia.