Pozvání na zajímavou výstavu

16. 08. 2018

Galerie Na Hradě / Jan Kavan - Návrhy poštovních známek

V roce 2014 Jan Kavan vystavoval v Galerii Na Hradě své kresby a grafické listy, tedy produkty takzvaného volného umění. Nynější výstava je naopak zaměřena na jeho umění užité. Touto výstavou autor rekapituluje svou výtvarnou spolupráci s Českou poštou. Letos je to právě dvacet let, kdy Poštovní tiskárna cenin vytiskla jeho první poštovní známku. V současnosti už jich má na svém kontě přes padesát. A nejedná se jen o samotné známky. Vše doplňuje ještě doprovodná výzdoba obálek prvého dne vydání tzv. FDC a bezpočet příležitostných poštovních razítek.

"Navrhování poštovních známek je pro mne nádherná disciplína. Je to umění minimálního maxima. Na ploše několika čtverečních centimetrů je třeba výtvarnými prostředky charakterizovat zadaný námět, harmonizovat jej s vhodně zvoleným písmem a přitom dbát na polygrafické požadavky tiskárny a provozní úzusy pošty. Předlohy pro známky se samozřejmě nekreslí v originální velikosti, nýbrž v šestinásobném zvětšení. Pro výstavní účely mám řadu známek zvětšenu ještě mnohem více. Je tak možno sledovat do jaké míry je, či není  monumentalita otázkou rozměru. Na výsledné podobě malé známky má ovšem velkou zásluhu i mistr rytec - není li známka tištěna čistým ofsetem - a pak mistři tiskaři. Spolupracovat s našimi vynikajícími rytci je velká radost. Vždy jsem zvědav jak převedou měkkost kresby do soustavy přesných linií aniž by se odchýlili od věrnosti předloze. Další z vlastností práce na známkách je, že při studiu zadaných témat si člověk nejen rozšíří své obzory a obohatí se o nová poznání, ale seznámí se i se zajímavými lidmi z nejrůznějších oborů. A konečně je třeba zmínit i početnou obec filatelistickou. Nebýt sběratelů, patrně by již nebylo ani známek a utilitární svět by byl o to více šedý. I když ne všem záleží zrovna na výtvarné úrovni, přece jen na nich stykem s kvalitou ulpí trochu kulturního pelu. Československé a české známky disponují jedinečnou devizou, že se na jejich zrodu podíleli a podílejí špičkoví profesionálové grafického oboru. Mé osobní přesvědčení jako předsedy výtvarné komise pro tvorbu známek  je, že navzdory některým tendencím o komerční podbízivost má česká známka pokračovat současnou uměleckou řečí v tradici výsostného uměleckého díla."