Pavel Matuška opět zvítězil

11. 11. 2017

V Rusku, na soutěži kresleného humoru ke 100. výročí VŘSR s podtitulem "Už dost!",
získal Pavel Matuška 1. cenu,
za obraz "... A změněn svět (Vladimír Iljič míří na Zimní palác)".
Protože se soutěže zúčastnilo 167 autorů z 31 zemí více než 400 pracemi, je opravdu k čemu gratulovat.