Rada UVU

11. 01. 2010

Rada UVU 5.11.2009
Vyhodnocení Salonu Jaroměř: 24 členů vystavovalo 61 děl • Projednání žádosti o grant na
KÚHK • Bylo rozhodnuto katalog v roce 2010 ještě nevydávat • Termín Předvánočního
setkání stanoven  na 16.12.2009 v 10 hodin v GMU HK.

Rada UVU 3.12.2009
Jednání o existenci dalších Salonů Jaroměř • Zhodnocení aukční akce SKP Centra
Pardubice. Celkem 12 našich členů prodalo svá díla za 55.500,-Kč • V Galerii Na Hradě
bude od 13.1.2010 výstava Lubomíra Netušila • Upozornění na besedu Máme hosta
v rozhlase Pardubice, kde budou Dudycha, Bavor, Čejková a Vojíř • Bylo projednáno jiné
rozdělení prací v radě UVU a náplň jednotlivých funkcí • Navrženo zvýšení členských
příspěvků o 100,-Kč ke schválení na jarní členské schůzi • Členové rady odsouhlasili, že jim
nebude propláceno cestovné • Bylo doporučeno dodržovat striktně uzávěrky podání
přihlášek na Salony • Jiří Dudycha informoval o kontaktech a spolupráci s UVU Plzeň.

Předvánoční setkání 16.12.2009
Na Setkání bylo přítomno 44 členů UVU • Minuta ticha byla věnována Petru Rýdlovi, který
opustil naše řady ke konci roku. • Předseda Josef Bavor zhodnotil činnost UVU v roce 2009 •
Byli přijati noví členové : Miloš Chromek a Irena Hirai • Miloš Petera kritizoval dlouhodobý
vztah státu k umění a činnost Galerie moderního umění.

Rada UVU 7.1.2010
Příprava spolupráce s panem Špičkou z Confrontartu • Informace Evy Dlabáčkové o koupi
díla Luďka Vašiny Galerií moderního umění • Bylo rozhodnuto, že budou i nadále pořádány
Salony Jaroměř • Josef Bavor informoval, že Galerii Na Hrade navštívilo v roce 2009 celkem
4000 lidí. • Díla předložili k přijetí do UVU dva noví zájemci – paní Jana Stiborik (navržena na
přijetí) a Tomáš Sejkora (doporučeno dále se rozvíjet a přihlášku podat později). • Část
členů rady se zúčastnila rozloučení se Svatoplukem Benýškem.