prosinec 2007

10. 12. 2007

10. 12. 2007 jsme se při Posezení rozloučili s našími třemi kolegy, kteří odešli v letošním roce: Ludvík Vašina, Jiří Ščerbakov a Dana Holá.
Novým předsedou je nyní Josef Bavor a podle volebních výsledků je doplněna Rada UVU o Zdeňka Farského ml..
Jednali jsme o Salonech - budeme hledat náhradu za Litomyšl. Počet členů, kteří vystavovali: Litomyšl 35, Jaroměř 31. Na to že máme cca 90 členů, vystavuje jich málo. Rýsuje se možnost vyjednat pravidelné Salony tady v Hradci, ve výstavní síni NA HRADĚ. Je to pěkná, komorní výstavní síň, kde právě nyní vystavuje Jiří Šindler.
Katalog: Může se realizovat, pokud se nebude salon v Litomyšli a bude dostatečný zájem od členů. Tisk 600 kusů, rozsah cca 60 stran, tisk barevný na křídovém papíru. Výrobní cena katalogu 85,- Kč. Předpoklad: 40 členů s vlastní celostranou - uhradí 800,-Kč. Obdrží 4 katalogy cca 50 členů uvedeni v seznamu s kontakt.údaji – uhradí 150,- Kč. Obdrží 1 katalog. Další katalogy bude možné zakoupit. Bližší údaje budou sděleny po rozhodnutí, zda se tisk bude realizovat.
Členské příspěvky: Stále jsou mezi námi neplatiči. Upozorňujeme, že pokud někdo neplatí po 2 roky, ukončujeme jeho členství. Rozhodne-li se v budoucnu v členství pokračovat, musí členské příspěvky uhradit i za dobu přerušení.
Shánění sponzorů: Bez sponzorů bychom vůbec nemohli určité akce realizovat. Zatím vždy sehnali sponzory členové Rady UVU. Bylo by dobré, kdyby v tomto snažení i ostatní členové UVU projevili iniciativu. Sponzory je třeba upozornit na to, že platba sponzorství může výt vedena tak, že si od nás koupí reklamu, kterou si mohou dát do nákladů. Přesně to ví Darja Čejková a Blanka Šimrádová.
Pro členy je zde nabídka možnosti vystavovat na Barokním zámku Smidary. Kontakt: Pavel Drastik tel.: 604 317 275, e-mail: drastik@iol.cz
Aukce: V minulosti na schůzi již byl návrh ji uskutečnit. Ať se přihlásí ten, kdo by byl schopen takovou akci zorganizovat, či má nějaké znalosti o věci, nebo vhodné kontakty.
Také jsme mezi sebe přijali tři nové členy, ale o nich zas příště.