Rada UVU 2. 4. 2009

04. 04. 2009

1) Byla diskutována možnost výměnné výstavy (Salonu) ve spolupráci se Slovenskou výtvarnou unií v Bratislavě.Vzhledem k náročnosti (m.j.i finanční) převládl názor,že prozatím bychom nebyli schopni být adekvátním partnerem.Není vyloučeno,že někdy v budoucnu bychom vstřícnosti slovenských kolegů využili.S tímto stanoviskem seznámí J.Bavor vedení SVU.
2) Jednání o vzájemných výstavách s UVU Plzeň pokračuje a byl projeven oboustranný zájem o spolupráci. Ještě se uváží veškeré naše možnosti. 
3) Výstava Ludvíka Vašiny se uskuteční v polovině měsíce září 2009 v kostele Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Miloš Vojíř projedná s paní Vašinovou zapůjčení 20 obrazů, medailí a plastik. Z Galerie se zapůjčí 2 skleněné vitríny. Bude nutné zajistit plakáty A4 a pozvánky. K instalaci je třeba zajistit pomoc dalších členů UVU.
4) Miloš Vojíř informoval o stavu realizace webových stránek. Na další grafické doladění bude dohlížet Pavel Matuška. Textové a obrazové materiály bude přijímat Miloš Vojíř, tel.: 602 246 159, 495 523 175, e-mail: vojir@vojirfotoatelier.cz a po konzultaci s předsedou Josefem Bavor zajistí vložení do webových stránek. Bylo také dohodnuto, že oddíl Galerie Na hradě doplníme fotografiemi exteriéru a interiéru.
5) Poblahopřáli jsme naší člence Ivaně Lukavské k životnímu jubileu.
6) Rada schválila Bohdana Kopeckého jako čestného člena UVU.